Mire se vini

SELIMAJ Legal Consulting ofron këshilla dhe shërbime ligjore për shoqëritë tregtare, institucionet private dhe publike, personat fizik dhe juridik brenda dhe jashtë territorit te Kosovës.


Ne ofrojmë analiza komplekse ligjore, duke pas kujdes te shtuar ne detajet relevante. Ne ofrojmë vlerësime ligjore dhe përfaqësime para organeve administrative dhe institucioneve gjyqësore te te gjitha niveleve.


Ne bashkojmë profesionalizmin ligjor sipas standardeve ndërkombëtare me praktiken dhe përfaqësimin gjyqësor, për te ju ofruar klientëve tanë zgjidhjen e duhur. Fokusi jonë janë analizat e thella ligjore për sigurinë juridike te klientëve, duke paraqitur skenar te proceseve dhe duke vlerësuar dinamiken e arritjes se qëllimeve.


I gjithë stafi jonë përdor dhe komunikon ne gjuhen angleze, qe na bën kompetent dhe shumë te qasshëm edhe për klientët tanë jashtë Kosovës. Karriera ligjore dhe ekspertiza e mëparshme multi disiplinare, na bën me kredibil ne kryejnë e shërbimeve dhe përfaqësimeve ligjore.


Eksperienca e mëparshme ne mbrojtjen dhe ruajtjen e informacioneve te besueshme, siguron klientin tanë ne themelimin e marrëdhënieve te privilegjuara mes avokatit dhe klientit. Këtë raport bashkëpunimi ne do ta ruajmë me shumë xhelozi.


SELIMAJ Legal Consulting L.L.C